1-لغو سفارش سنگ پس از خرید و تا قبل از تراش با کسر 10% از کل مبلغ امکان پذیر است.

2-پس از ورود به مرحله تراش سنگ امکان لغو سفارش وجود ندارد.

3-شما هزینه این مزار با این مشخصات را می پردازید در صورت تغییر (نوع فونت ، نوع تراش ، ابعاد و قطر قرنیز یا کتیبه و .. می بایست مابه التفاوت محاسبه شود.) وجهت تغییرات حتما به شماره 09124167735 تماس حاصل نمایید.

4-شما هزینه همین سنگ مزار با همین مشخصات را میپردازید در صورتی که موردی را حذف کنید از هزینه مزار کاسته و مبلغ به شما برگشت داده میشود.

5-پس از خرید طرح برای شما ارسال می شود .

6-در سنگ های مرمر ، هر برش سنگ رگه های متفاوتی دارد و نمیتوان صرفا یک رگه خاص را سفارش داد.

7-سنگ های مزار برای شهرستان با باربری ارسال میشود.شما با خرید از بهشت سرا قوانین کلی بهشت سرا و قوانین سنگ مزار را قبول کرده اید.